Historie Skanzenu

Historie Skanzenu

Skanzen S’Abba Frisca se nachází v Dorgali na statku, který se dědí z generace na generaci a je, již více než dvě stě let, nepřetržitě aktivní a produktivní.

Portolu Secci, majitel, trávil v dětství část léta na farmě S’Abba Frisca, pojmenované jeho dědečkem Antoniem podle vydatných pramenů, aby ji odlišil od ostatních sousedních farem, které vlastnil.

Tehdy se naučil oceňovat vše, co jeho dědeček vytvořil: zdi z nasucho kladených kamenů podpírající terasy, na nichž se vyžíval ve vytváření dekorativních efektů ze zeleniny, ovocných rostlin a květin všech ročních období.

Přechod od farmy ke skanzenu nastal, když se místa ujal Portolu. Rozšířil jej, zhodnotil a v posledních čtyřiceti letech se moudře a pečlivě snažil obnovit historickou paměť významnými stavebními zásahy do místností a zachováním stávajících předmětů, které byly ve stavu zanedbanosti a které se časem rozmnožily díky četným darům.

Mietitura del grano a S'Abba Frisca, foto pubblicata nel National Geographic nel 1916 in un articolo riguardante la Sardegna
Pietro Andrea a Vincenzo Secci v S’Abba Frisca,
National Geographic, 1916. Fotografie: Charles Will Wright.

Erbe officinali all'interno del museo
Portolu Secci, fondatore del Parco Museo S'Abba Frisca

Skanzen na Sardinii

V průběhu let se ve spolupráci s manželkou Laurou a syny Gianlucou, Marcellem a Pierandreou stal jedinečným ubytovacím zařízením v Itálii, které při zachování původních charakteristik farmy dnes představuje jednu z nejvýznamnějších turistických nabídek na Sardinii.

V roce 2018 tak byla S’Abba Frisca uznána sardinským regionem za nejkomplexnější etnografické a přírodovědné muzeum na ostrově. Jedná se první soukromé muzeum, které bylo plně zařazeno do Regionálního registru ústavů a kulturních míst.

Historie skanzenu S’Abba Frisca pokračuje rok za rokem. Rodina pracuje na jeho rozšiřování, pečuje o něj; studuje a předává historii a kulturu Sardinie.

Scarica lo statuto del Parco Museo S’Abba Frisca
Scarica la Carta della qualità dei servizi