Živé muzeum

Aktivity

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, il Parco Museo S’Abba Frisca organizza periodicamente, o su richiesta, le dimostrazioni del museo vivente, durante le quali si potrà assistere al lavoro degli artigiani che, negli ambienti originali, mostreranno le arti e i mestieri tipici della cultura agropastorale.


Per i gruppi

Cottura del pane carasau al museo vivente
  • Pečení chleba carasau
  • Produzione del formaggio
  • Zpracování filigránu
  • Kování železa
  • Získávání vody pomocí norii
  • Barvení vlny barvícími bylinami

La fattoria didattica

Skupiny a školní třídy si mohou objednat ukázky umění a řemesel.

Každou ukázku je třeba objednat alespoň 7 dní předem.